Zo zeme (s Barbarou) / Mulčovacie textílie

Zo zeme (s Barbarou) / Mulčovacie textílie

Mulčovaniu na záhradách sme sa v posledných dňoch venovali veľmi intenzívne. Ostal nám ešte jeden spôsob a tým sú mulčovancie textílie. Pokračuje Barbara Štubňová.

Mulčovacie textílie

05 mulčovacia textília.jpg

Autori: Pavel Chlouba/B.Štubňová; Foto: Pavel Chlouba