Zo zeme (s Barbarou) / Predplodiny

Zo zeme (s Barbarou) / Predplodiny

Niekto si môže dovoliť nechať časť pôdy na ktorej pestuje zeleninu jeden rok nevyužitú, niekto nie. V každom prípade vám ponúkame skvelý typ, ako si tú pôdu môžete zúrodniť.

Predplodiny

Autor: Barbara Štubňová; Foto: PIXABAY/jandenouden