Tour de France 2022
Tour de France 2022

Zo zeme (s Barbarou) / Letničky pre severné Slovensko

Zo zeme (s Barbarou) / Letničky pre severné Slovensko

Sever Slovenska je oproti juhu posunutý o pár týždňov, aj tam si však viete vypestovať teplomilné rastliny. Letničkám v chladnejších oblastiach sa venuje Barbara Štubňová:

Letničky pre severné Slovensko Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Barbara Štubňová; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame