Slovakistika má výročie

Vzdelávanie

Slovakistika má výročie

17. 03. 2017 06:11

Úloha alebo úkol? gramatika alebo mluvnica? Aj takéto problémy museli kedysi riešiť jazykovedci. Slovakistika na najstaršej humanitne orientovanej Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vznikla pred 95 rokmi. Na spomienkovom stretnutí  k tomuto výročiu Lenka Dzobová oslovila prodekana Miloslava Vojtecha:

Slovakistika má výročie
Stiahnuť audio súbor


Autorka: Lenka Dzobová; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??