Tím & kontakty

Tím & kontakty

Rádio Slovensko
Slovenský rozhlas
Mýtna 1, 817 07 Bratislava I

Píšte do štúdia
slovensko@rozhlas.sk
SMS na číslo 7773 v tvare slovensko medzera text
Zapojte sa aj prostredníctvom Facebooku Rádia Slovensko

Zelená vlna 
Naše dopravné spravodajstvo vo vysielaní Rádia Slovensko.
Bezplatné telefónne číslo 0800 900 800
zelenavlna@rozhlas.sk
Najnovšie dopravné správy Zelenej vlny aj tu: X (Twitter)Intendant  
Roman Bomboš
 Roman.Bombos@rozhlas.sk
  
Šéfeditorka  
Eva Gergelyová   Eva.Gergelyova@rozhlas.sk
  
Dramaturgička DRS  
Andrea Mazúrová
  Andrea.Mazurova@rozhlas.sk
  
Dramaturgička NP 
Gabriela Kaliská   Gabriela.Kaliska@rozhlas.sk
  
Editorka publicistiky
 
Miriam Kalinová   Miriam.Kalinova@rozhlas.sk
  
Hudobný dramaturg 
Rado Mešša   Rado.Messa@rozhlas.sk
Dárius Černák
  Darius.Cernak@rozhlas.sk
  
Moderátori prúdu  
Gabika Angibaud   Gabriela.Angibaud@rozhlas.sk
Petra Bernasovská   Petra.Bernasovska@rozhlas.sk
Richard Dedek
  Richard.Dedek@rozhlas.sk
Ivana Ilgová
  Ivana.Ilgova@rozhlas.sk
Milan Jeluš
  Milan.Jelus@rozhlas.sk
Ďuro Šimko   Juraj.Simko@rozhlas.sk
Barbara Štubňová   Barbara.Stubnova@rozhlas.sk
Marco Varmus  Marek.Varmus@rozhlas.sk
  
Moderátori rozhovorov
 
Štefan Chrappa
  Stefan.Chrappa@rozhlas.sk
Ľudovít Jakubove   Ludovit.Jakubove@rozhlas.sk
Kata Martinková   Katarina.Martinkova@rozhlas.sk
Andrea Poláčková
  Andrea.Polackova@rozhlas.sk
Stano Ščepán
  Stanislav.Scepan@rozhlas.sk
Zuzana Šebestová   Zuzana.Sebestova@rozhlas.sk
Sandra Vychlopenová   Sandra.Vychlopenova@rozhlas.sk
  
Redaktori 
Blažena Bóoczová   Blazena.Booczova@rozhlas.sk
Marianna Kovácsová   Marianna.Kovacsova@rozhlas.sk
Lukáš Mano   Lukas.Mano@rozhlas.sk
Dáša Omastová   Dasa.Omastova@rozhlas.sk
Mária Petríková   Maria.Petrikova@rozhlas.sk
Eva Sládková
  Eva.Sladkova@rozhlas.sk
Petra Strižková
  Petra.Strizkova@rozhlas.sk
Adrián Tóthezere
  Adrian.Tothezere@rozhlas.sk
Eva Vasilová   Eva.Vasilova@rozhlas.sk
  
Moderátori Pozor, zákruta!   zakruta@rozhlas.sk
záznamník   02 / 325 060 70
Igor Daniš
  Igor.Danis@rozhlas.sk
Ľuboš Kasala  Lubos.Kasala@rozhlas.sk
Roman Nadányi   Roman.Nadanyi@rozhlas.sk
  


RS_KazdymSlovomVyladene.png


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame