Tím & kontakty

Tím & kontakty

Rádio Slovensko
Slovenský rozhlas RTVS
Mýtna 1, 817 55 Bratislava I

Píšte do štúdia
slovensko@rtvs.sk
SMS na číslo 7773 v tvare slovensko medzera text
Zapojte sa aj prostredníctvom Facebooku Rádia Slovensko

Zelená vlna 
Naše dopravné spravodajstvo vo vysielaní Rádia Slovensko.
Bezplatné telefónne číslo 0800 900 800
zelenavlna@rtvs.sk
Najnovšie dopravné správy Zelenej vlny aj tu: X (Twitter)Intendant  
Roman Bomboš
 Roman.Bombos@rtvs.sk
  
Šéfeditorka  
Eva Gergelyová   Eva.Gergelyova@rtvs.sk
  
Dramaturgička DRS  
Andrea Mazúrová
  Andrea.Mazurova@rtvs.sk
  
Dramaturgička NP 
Gabriela Kaliská   Gabriela.Kaliska@rtvs.sk
  
Editorka publicistiky
 
Miriam Kalinová   Miriam.Kalinova@rtvs.sk
  
Hudobný dramaturg 
Rado Mešša   Rado.Messa@rtvs.sk
Dárius Černák
  Darius.Cernak@rtvs.sk
  
Moderátori prúdu  
Gabika Angibaud   Gabriela.Angibaud@rtvs.sk
Petra Bernasovská   Petra.Bernasovska@rtvs.sk
Richard Dedek
  Richard.Dedek@rtvs.sk
Ivana Ilgová
  Ivana.Ilgova@rtvs.sk
Milan Jeluš
  Milan.Jelus@rtvs.sk
Ďuro Šimko   Juraj.Simko@rtvs.sk
Barbara Štubňová   Barbara.Stubnova@rtvs.sk
Marco Varmus  Marek.Varmus@rtvs.sk
  
Moderátori rozhovorov
 
Štefan Chrappa
  Stefan.Chrappa@rtvs.sk
Ľudovít Jakubove   Ludovit.Jakubove@rtvs.sk
Kata Martinková   Katarina.Martinkova@rtvs.sk
Andrea Poláčková
  Andrea.Polackova@rtvs.sk
Stano Ščepán
  Stanislav.Scepan@rtvs.sk
Zuzana Šebestová   Zuzana.Sebestova@rtvs.sk
Sandra Vychlopenová   Sandra.Vychlopenova@rtvs.sk
  
Redaktori 
Blažena Bóoczová   Blazena.Booczova@rtvs.sk
Marianna Kovácsová   Marianna.Kovacsova@rtvs.sk
Lukáš Mano   Lukas.Mano@rtvs.sk
Dáša Omastová   Dasa.Omastova@rtvs.sk
Mária Petríková   Maria.Petrikova@rtvs.sk
Eva Sládková
  Eva.Sladkova@rtvs.sk
Petra Strižková
  Petra.Strizkova@rtvs.sk
Adrián Tóthezere
  Adrian.Tothezere@rtvs.sk
Eva Vasilová   Eva.Vasilova@rtvs.sk
  
Moderátori Pozor, zákruta!   zakruta@rtvs.sk
záznamník   02 / 325 060 70
Igor Daniš
  Igor.Danis@rtvs.sk
Ľuboš Kasala  Lubos.Kasala@rtvs.sk
Roman Nadányi   Roman.Nadanyi@rtvs.sk
  


RS_KazdymSlovomVyladene.png


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame