Návrat do študentských čias

Relácie

Návrat do študentských čias

28. 09. 2018 11:43

Dnes sa tisícky vysokoškolákov vrátili na svoju alma mater - začína sa ďalší akademický rok. Vysoké školy boli už od dávnych čias miestom poznania, múdrosti, pokroku, ale aj nezabudnuteľných zážitkov. Na ich históriu a tradíciu sa pozrela Dáša Omastová.

Návrat do študentských čias
Stiahnuť audio súbor

Hovorí sa, že vysokoškolský život na internáte – to sú najkrajšie roky. Hlučné oslavy, takzvané chodbovice, veľa nových priateľstiev či zdieľaný stres nad knihami. Alebo je to už inak? V študentskom domove na Jedlíkovej ulici v Košiciach nahrával Lukáš Mano:

Návrat do študentských čias - 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Na vysokých školách už odštartoval zimný semester. Asi najväčší rešpekt pred ním majú prváci - prechod zo stredoškolského režimu na vysokoškolský predsa len istý čas trvá. Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika nahrával Lukáš Mano.

Návrat do študentských čias - 3. časť
Stiahnuť audio súbor

Vysoké školy si žijú vlastným životom. Spojený je s množstvom tradícií, zvykov a symbolov. Niektoré sa rokmi vytratili, iným hrozí zánik dnes. No a potom sú tu také, ktoré k štúdiu neodmysliteľne patria už stáročia a čakajú aj na čerstvých vysokoškolákov. Dáša Omastová začne jedným z nich - študentskou hymnou:

Návrat do študentských čias - 4. časť
Stiahnuť audio súbor

Tento týždeň sme sa vrátili do študentských čias. Dnes naše pôsobenie na vysokej škole zakončíme, ako inak, než promóciami - záverečnou slávnosťou, ktorá je odmenou a poctou, ale aj prísľubom. Čoho? To povie Dáša Omastová:

Návrat do študentských čias - 5. časť
Stiahnuť audio súbor

Autorka: D. Omastová. L. Mano; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??