Spoločná európska história

Relácie

Spoločná európska história

19. 04. 2019 11:43

Okrem toho, že sme Slováci, sme zároveň aj Európania. Čo nás spája a aké sú naše európske korene? O tom budeme hovoriť tento týždeň spolu s Vladom Semanom. A začneme veľkou osobnosťou, ktorú už počas jeho života nazvali Otec Európy - Karol Veľký. Kráčame do hlbokej minulosti:  

Spoločná európska história
Stiahnuť audio súbor

Včera sme hovorili o Karolovi Veľkom, kráľovi Franskej ríše a cisárovi , vďaka ktorému sa Európa začala kultúrne zjednocovať. Náboženstvo, jednotná architektúra, aj písmo - to všetko sú odkazy veľkého vladára z 9. storočia. Dnes Vlado Seman pokračuje v pátraní po základných kameňoch európskej jednoty.

Spoločná európska história - 2. časť
Stiahnuť audio súbor

História Európy, veci, ktoré nás zjednocujú od nepamäti - o tom hovoríme tento týždeň s Vladom Semanom. Včera sme sa zamerali na kresťanstvo. Z jeho kláštorov sa stali centrá stredovekej vzdelanosti, ktoré uchovávali aj antickú filozofiu či arabskú múdrosť. Ich jazykom bola latinčina a o nej bude reč dnes. Tento mŕtvy jazyk je totiž stále trochu živý. Každý z nás si pamätá aspoň čosi: 

Spoločná európska história - 3. časť
Stiahnuť audio súbor

V našom Príbehu odhaľujeme spoločnú európsku históriu. Hľadáme korene jej kultúry. Včera bola témou latinčina. Priniesla k nám antickú filozofiu a arabskú múdrosť. Dnes budeme hovoriť o tolerancii. Pozrieme sa na miesta, kde fungovala už v dávnej minulosti.

Spoločná európska história - 4. časť
Stiahnuť audio súbor

V dnešnej záverečnej časti príbehu, v ktorom hľadáme korene spoločnej európskej histórie a kultúry priložíme do veľkej mozaiky posledný kúsok. K tolerancii, latinčine, kresťanstvu a antickej kultúre pridáme - rímske právo. Slovo má Vladimír Seman.

Spoločná európska história - 5. časť
Stiahnuť audio súbor

Autor: Vlado Seman; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??