Články / Slovenčina na slovíčko

Zdrobneniny

Zdrobneniny 28. 04. 2017 | 06:39

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.

Smena alebo zmena?

Smena alebo zmena? 27. 04. 2017 | 06:39

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.

Vysporiadať a vyporiadať

Vysporiadať a vyporiadať 26. 04. 2017 | 06:39

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.

Rozkazovací spôsob od slovesa vlniť

Rozkazovací spôsob od slovesa vlniť 25. 04. 2017 | 06:39

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.

Skoršie alebo skôr?

Skoršie alebo skôr? 24. 04. 2017 | 06:39

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.

Posledný či ostatný?

Posledný či ostatný? 21. 04. 2017 | 06:39

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.

Dvihnúť a zodvihnúť

Dvihnúť a zodvihnúť 20. 04. 2017 | 06:39

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.

Číslovka a spojovník

Číslovka a spojovník 19. 04. 2017 | 06:39

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.

Bedňa

Bedňa 18. 04. 2017 | 06:39

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.

Záludnosti

Záludnosti 17. 04. 2017 | 06:39

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.

Živé vysielanie
??:??