Ekonomické predpovede a realita

Ekonomické predpovede a realita

Už je to pomaly rok odkedy sa svetová aj naša ekonomika začali trápiť s nečakanou krízou. Za ten čas sa objavili mnohé odhady a prepočty. A zatiaľ čo niektoré z nich boli len veľkým omylom, iné zasa milo prekvapili. Ekonomické predpovede verzus realita - téma pre Dášu Omastovú.

Ekonomické predpovede

Autorka: Dáša Omastová; Foto: PIXABAY/geralt