Bratislava má opäť Komornú operu

Bratislava má opäť Komornú operu

Kultúra 2014 - s tvorcami novej Komornej opery Bratislava -generálnym riaditeľom Romanom Mullerom, hudobným riaditeľom a dirigentom Lukášom Kunst-Ledererom, sólistami Valériou Kašperovou a Marekom Tokošom.

V roku 1986 vznikla z iniciatívy operných režisérov Pavla Smolíka a Mariána Chudovského a ďalších Komorná opera - najskôr fungovala pri Slovenskej filharmónii, neskôr pri SND. Režisérske skúsenosti v nej čerpal o.i. aj legendárny Jozef Bednárik. Tento špecializovaný druh opery, ktorý zaviedol v 40. rokoch 20. storočia anglický skladateľ Benjamin Britten, vyžaduje minimálny počet sólistov, komorné obsadenie orchestra a malý alebo žiadny zbor, preto je vhodný pre začínajúcich umelcov, absolventov či študentov konzervatórií a umeleckých škôl. Komorná opera v Bratislave však skončila svoju existenciu v júni 1999. Po 15-tich rokoch sa ju odhodlali znovu oživiť mladí nadšenci. Hana Beranová na jednom z koncertov bratislavského Kultúrneho leta oslovila najskôr generálneho riaditeľa občianskeho združenia Komorná opera Bratislava Romana Mullera a hudobného riaditeľa, dirigenta Lukáša Kunst-Lederera.

Bratislava má opäť Komornú operu

Na sezónu 2014/2015 pripravuje Komorná opera Bratislava predstavenie v spolupráci s nadáciou Kvapka nadeje, muzikálový titul a koncertné vystúpenia. S operou Brundibár by mali mladí umelci hosťovať na scénach v Českej republike i na Slovensku.

Hana Beranová