Wolf Dieter Storl: Zahradníkův rok 2

Wolf Dieter Storl: Zahradníkův rok 2

Okamihy knihy...

Slovné spojenie „Záhradníkov rok" sa asi najviac spája s krásnou knihou Karla Čapka o celoročných strastiach, láskach a triumfoch vášnivého záhradkára. Pod týmto názvom však vychádza aj pozoruhodná publikácia venovaná najzaujímavejším divo rastúcim druhom buriny, ktoré však dajú veľmi mnohostranne využiť. Viac povie Dado Nagy.

Wolf Dieter Storl: Zahradníkův rok 2

Autor: Jozef Dado Nagy; Ilustr. foto: Pixabay