Fenomén21
Fenomén21

Jaroslav Maximilián Kašparů

Jaroslav Maximilián Kašparů

Profesor, doktor medicíny, teológie i pedagogiky, doktor filozofie i doktor honoris causa. Najmä však psychiater a teológ, v ktorom sa tieto dve cesty spájajú. Jaroslav Maximilián Kašparů bol hosťom Katy Martinkovej. 

Jaroslav Maximilián Kašparů - 1. časť

Jaroslav Maximilián Kašparů - 2. časť

Jaroslav Maximilián Kašparů - 3. časť

Jaroslav Maximilián Kašparů - 4. časť

Jaroslav Maximilián Kašparů - 5. časť

Jaroslav Maximilián Kašparů - 6. časť

Autorka: Kata Martinková; Foto: archív MK