Istrochem

Istrochem

Pôda a voda pod areálom bratislavského Istrochemu sú zamorené nebezpečnými chemikáliami. Hnojivá, pesticídy, benzén, arzén i kyselina sírová - mnohé prekročili povolené limity aj tisícnásobne. Údaje sú zo štúdie spoločnosti Dekonta spred desiatich rokov, pričom prieskum si u nich objednal samotný podnik. Téme sa venovala Blažena Bóoczová.

Istrochem Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Chemickú výrobu v areáli Istrochemu v Bratislave spustili pred viac ako 140 rokmi. Množstvo a charakter znečistenia sú preto už dlhé roky naozaj znepokojujúce. Aké chemické látky prenikli cez pôdu do podzemných vôd? Blažena Bóoczová sa opýtala vedúceho Katedry geochémie na Univerzite Komenského v Bratislave - Ľubomíra Jurkoviča:

Istrochem 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Prieskum ukázal, že pod areálom chemického závodu Istrochem v bratislavskom Novom Meste je nebezpečnými látkami znečistená pôda a tiež podzemné vody. Otázkou zostáva, čo sa s touto environmentálnu záťažou dá robiť a tiež - ktoré z riešení kompetentní zvolia. So šéfom odboru životného prostredia Nového Mesta Martinom Vlačiky sa stretla Blažena Bóoczová.

Istrochem 3 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


 

Autorka: Blažena Bóoczová; Foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame