Dobrá správa / Kvetúlok

Dobrá správa / Kvetúlok

Teším sa z dnešnej dobrej správy s Ivanou Ilgovou, pretože bude dobrá pre rastliny. Napríklad pre papraď, ktorá vyzerá, že už to chce vzdať. Na Slovensku máme útulok pre rastilny - Kvetúlok. Barbara Štubňová a Iveta Ilgová povedia viac.

Kvetúlok


Autor: Ivana Ilgová; Foto: www.facebook.com/Kvetulok/