Vstup nových onkologických liekov na náš trh

Vstup nových onkologických liekov na náš trh

Minulý rok pribudol u nás len jeden onkologický liek, mnohé z nich sú stále pre našich pacientov nedostupné. Náš systém schvaľovania úhrad liekov totiž patrí medzi najprísnejšie v Európe. Téme sa venovala Ľubomíra Hulínová.

Onkolieky

Autorka: Ľubomíra Hulínová; Foto: PIXABAY/frolicsomepl