100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Prvé pokusy o rádiotelefonický prenos hlasu a hudby.

Prvé pokusy o rádiotelefonický prenos hlasu a hudby Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Prvé vysielanie Radiojournalu-Československého rozhlasu.

Prvé vysielanie Radiojournalu-Československého rozhlasu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Bojové podmienky v začiatkoch vysielania zo skautského stanu v pražských Kbelích.

Bojové podmienky v začiatkoch vysielania zo skautského stanu v pražských Kbelích Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ako znelo v začiatkoch vysielanie-rekonštrukcia hudby z platne cez mikrofón

Ako znelo v začiatkoch vysielanie-rekonštrukcia hudby z platne cez mikrofón Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Prvé rozhlasové koncesie-podmienky ich vydávania

  Prvé rozhlasové koncesie-podmienky ich vydávania Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Poplatky za koncesie a za počúvanie rozhlasu

Poplatky za koncesie a za počúvanie rozhlasu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ako sa v počiatkoch počúval rozhlas-hromadné počúvanie verejné predstavenia

Ako sa v počiatkoch počúval rozhlas-hromadné počúvanie verejné predstavenia Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Prvá hlásateľka Emilie Tučková-Kočová

Prvá hlásateľka Emilie Tučková-Kočová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ako vznikol dodnes používaný názov rozhlas

Ako vznikol dodnes používaný názov rozhlas Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Ako začínal a ako sa rozširoval program vysielania rozhlasu

Ako začínal a ako sa rozširoval program vysielania rozhlasu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Vznik pobočiek Radiojournalu - Brno  Bratislava

Vznik pobočiek Radiojournalu - Brno Bratislava Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Začiatok vysielania rozhlasu z Košíc

Začiatok vysielania rozhlasu z Košíc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rozhlasové zvučky pobočiek Radiojournalu v 20. a 30. rokoch

Rozhlasové zvučky pobočiek Radiojournalu v 20. a 30. rokoch Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Čo vysielali pobočky Radiojournalu-centralizácia programu

Čo vysielali pobočky Radiojournalu-centralizácia programu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Začiatky rozhlasových žánrov-pokus o prvú rozhlasovú reportáž z boxerského zápasu.

Začiatky rozhlasových žánrov-pokus o prvú rozhlasovú reportáž z boxerského zápasu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Predstavy o rozhlase ako o médiu šíriacom vysokú kultúru a požiadavky poslucháčov.

Predstavy o rozhlase ako o médiu šíriacom vysokú kultúru a požiadavky poslucháčov Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Prednáška ako najvyužívanejší rozhlasový žáner v prvých desaťročiach vysielania

Prednáška ako najvyužívanejší rozhlasový žáner v prvých desaťročiach vysielania Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rozprávka pre deti v prvých rokoch Radiojournalu

Rozprávka pre deti v prvých rokoch Radiojournalu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Vysielanie pre deti a mládež-školský rozhlas

Vysielanie pre deti a mládež-školský rozhlas Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Začiatok špecializovaného vysielania-zemedelský rozhlas robotnícky rozhlas živnostenský rozhlas.

Začiatok špecializovaného vysielania-zemedelský rozhlas robotnícky rozhlas živnostenský rozhlas Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rozhlas pod vplyvom štátu-cenzúra vo vysielaní

Rozhlas pod vplyvom štátu-cenzúra vo vysielaní Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Začiatok vysielania časového signálu 1.apríla 1926.

Začiatok vysielania časového signálu 1.apríla 1926 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rozhlas ukazuje svoje možnosti-priame vysielanie

Rozhlas ukazuje svoje možnosti-priame vysielanie z VIII. všesokolského sletu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Hlásateľ Adolf Dobrovolný, prvá výrazná osobnosť rozhlasového vysielania

Prvá výrazná osobnosť rozhlasového vysielania-hlásateľ Adolf Dobrovolný Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Josef Laufer - najslávnejší športový reportér dvadsiatych a tridsiatych rokov

Josef Laufer - najslávnejší športový reportér dvadsiatych a tridsiatych rokov Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Julius Randýsek-ústredná osobnosť začiatkov rozhlasu v Bratislave

Julius Randýsek-ústredná osobnosť začiatkov rozhlasu v Bratislave Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Tridsiate roky-rozhlas sa stal najvýznamnejším a najvplyvnejším médiom-prudký nárast koncesionárov

Tridsiate roky-rozhlas sa stal najvýznamnejším a najvplyvnejším médiom-prudký nárast koncesionárov Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rádioprijímače prestali byť v 30. rokoch luxusom

Rádioprijímače prestali byť v 30. rokoch luxusom Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

10. výročie rozhlasu-Čím sa nám stal rozhlas

10. výročie rozhlasu-Čím sa nám stal rozhlas Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Technické podmienky vysielania-všetko išlo naživo

Technické podmienky vysielania-všetko išlo naživo Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Z rozhlasovej kuchyne-ako sa vyrábal pri živom vysielaní

Z rozhlasovej kuchyne-ako sa vyrábal pri živom vysielaní zvuk Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

5. júla 1927 sa začalo vysielanie „trhu práce“

5. júla 1927 sa začalo vysielanie „trhu práce“ s ponukou pracovných príležitostí Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Hra Požár opery spôsobila škandál a paniku

3. júna 1930-zvuková hra Požár opery-spôsobila škandál a paniku Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

1. mája 1932 sa začalo pravidelné vysielanie ranného telocviku

1. mája 1932 sa začalo pravidelné vysielanie ranného telocviku Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Vysielanie Radiojournalu do zahraničia

Vysielanie Radiojournalu do zahraničia-zvuk slovenskej hymny v nemčine Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Špeciálne vysielanie pre ženy

Radioujournal má už od polovice dvadsiatych rokov špeciálne vysielanie pre ženy Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V máji 1936 bola slávnostne otvorená nová vysielacia stanica v Banskej Bystrici.

V máji 1936 bola slávnostne otvorená nová vysielacia stanica v Banskej Bystrici Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Nebezpečenstvo nacizmu-príprava na vojnu

Nebezpečenstvo nacizmu-príprava na vojnu-vysielanie pre deti-protiletecká ochrana Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Nebezpečenstvo nacizmu-Hodža

Nebezpečenstvo nacizmu-Hodža-keď budeme musieť budeme sa brániť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rozhlas pred obdobím Mníchovskej konferencie

Rozhlas pred obdobím Mníchovskej konferencie-mobilizácia Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Zánik Československej republiky

Zánik Československej republiky, vznik dvoch národných rozhlasov Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Vysielanie Českého rozhlasu počas Protektorátu Čechy a Morava

Vysielanie Českého rozhlasu počas Protektorátu Čechy a Morava Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Slovenský rozhlas v období Slovenského štátu

Slovenský rozhlas v období Slovenského štátu-hlásna trúba režimu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Začiatok československého vysielania BBC

Začiatok československého vysielania BBC-8. septembra 1939-Jan Masaryk Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Leto 1939-V bratislavskom rozhlase sa zhotovujú prvé zvukové záznamy

Leto 1939-V bratislavskom rozhlase sa zhotovujú prvé zvukové záznamy Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Govorit Moskva-Jurij Levitan hovorí o porážke nacistov pri Stalingrade

Govorit Moskva-Jurij Levitan hovorí o porážke nacistov pri Stalingrade Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Slobodný slovenský vysielač v Banskej Bystrici

Slobodný slovenský vysielač v Banskej Bystrici Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pražské povstanie v máji 1945

Pražské povstanie v máji 1945-volanie o pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


17. júna 1945 začala znova pravidelne vysielať Bratislava

17. júna 1945 začala znova pravidelne vysielať Bratislava Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Povojnové poslanie Československého rozhlasu

Povojnové poslanie Československého rozhlasu-pomoc vracajúcim sa väzňom a zajatcom zjednocovanie rodín Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Informovanie o Norimberskom procese

Od 20. novembra 1945-informovanie z priebehu Norimberského procesu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Prvé vysielanie pravidelnej relácie Rozhlasové noviny

16.septembra 1945 sa prvýkrát začala vysielať pravidelná relácia Rozhlasové noviny Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Prvé reportáže z ciest Hanzelku a Zigmunda

OK-11. júna 1947-začali sa vysielať reportáže z prvej výpravy Hanzelku a Zikmunda Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Slovenská reportérska hviezda Štefan Mašlonka

Slovenská reportérska hviezda Štefan Mašlonka Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V rozhlase po vojne získavajú rozhodujúci vplyv komunisti

V rozhlase po vojne získavajú rozhodujúci vplyv komunisti Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Zlyhanie rozhlasu ako demokratického média vo Februári 1948

Zlyhanie rozhlasu ako demokratického média vo Februári 1948 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Prevzatie vysielania počas februárovej vládnej krízy komunistami

Prevzatie vysielania počas februárovej vládnej krízy komunistami Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Po februári 1948 rozhlas prevzal funkciu agitátora za budovanie socializmu

Po februári 1948 rozhlas prevzal funkciu agitátora za budovanie socializmu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Veľký rozvoj rozhlasovej techniky

Po roku 1945 prišlo k veľkému rozvoju techniky-čoraz viac sme robili na záznam Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Vznik československého okruhu M. 12. marca 1950 vznikol československý okruh M, základ budúceho celoštátneho programu Československo.

Vznik československého okruhu M Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Piesňové agitky v 50. rokoch. Armádě zdar !

Piesňové agitky v 50. rokoch. Armádě zdar! Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Komunistická propaganda sa v 50. rokoch prelína celým vysielaním. Rozprávka Komíny Gottwaldovy.

Komunistická propaganda v 50. rokoch bola v celom vysielaní Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Vysielanie záznamov z politických procesov v 50. rokoch

Vysielanie záznamov z politických procesov v 50. rokoch Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Čo rozhlas vysielal rozhlas pred menovou reformou. Klamal

Cielené klamanie ľudí-čo rozhlas vysielal rozhlas pred menovou reformou Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Prísna cenzúra vysielania v 50. a 60.  rokoch

Prísna cenzúra všetkého čo išlo do vysielania v 50. a 60. rokoch Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Vysielanie pre pionierov v 50. a 60. rokoch

Vysielanie pre pionierov v 50. a 60. rokoch Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Vysielanie rozhlasu po drôte

Vysielanie rozhlasu po drôte Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Začiatok vysielania televízie ako rozšírenia rozhlasu

1. mája 1953-začiatok vysielania Československej televízie ako rozšírenia rozhlasu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Prvý slovenský slovenský zahraničný spravodajca Dušan Ruppeldt.

Prvý slovenský slovenský zahraničný spravodajca Dušan Ruppeldt Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Vysielanie Rádia Slobodná Európa - rozhals mal za úlohu rušiť jeho signál!

Vysielanie Rádia Slobodná Európa Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Politický odmäk po smrti Josifa Vissarionoviča Stalina a Klementa Gottwalda.

Politický odmäk po smrti Stalina a Gottwalda Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Boli sme pri tom-vypustenie prvej umelej družice Zeme

Boli sme pri tom-vypustenie prvej umelej družice Zeme Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Začiatok vysielania relácie Pozor zákruta!

Od roku 1962 sa vysiela populárna relácia Pozor zákruta Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Kultová relácia-Hudba kterou mám rád

Kultová relácia-Hudba kterou mám rád sa začala vysielať v apríli 1960 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rozprávky na dobrú noc - Hajaja a Dobrú noc deti

Rozprávky na dobrú noc - Hajaja a Dobrú noc deti Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Boli sme pri tom-Gagarinov let do kozmu

Boli sme pri tom-Gagarinov let do kozmu-12.apríla 1961 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Znova sa vracia vysielanie naživo, rok 1963

Znova sa vracia vysielanie naživo-1963-Dnes večer čakajte priateľa Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Prvé stereofónne vysielanie - rok 1964

December 1964 - prvé stereofónne vysielanie Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Prvé vysielanie Mikrofóra

12. júla 1965 - prvé vysielanie Mikrofóra na stanici Československo I Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Relácia Piš a slyš-magazín hudby, kuriozit a zajímavostí

Relácia Piš a slyš-magazín hudby, kuriozit a zajímavostí Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Boli sme pri tom: MS vo futbale 1962 - finále ČSSR - Brazília

MS vo futbale 1962 - finále ČSSR-Brazília Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Boli sme pri tom: Reportáž zo slávnostného otvorenia úseku ropovodu Družba do Bratislavy-22.februára 1962

Boli sme pri tom-Reportáž zo slávnostného otvorenia úseku ropovodu Družba do Bratislavy-22.februára 1962 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Relácia Kolotoč-kaleidoskopický magazín vysielaný päťkrát týždenne na stanici Československo

Relácia Kolotoč-kaleidoskopický magazín vysielaný päťkrát týždenne na stanici Československo Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Boli sme pri tom-Atentát na J.F.Kennedyho-reporér z USA Karel Kyncl

Boli sme pri tom-Atentát na J.F.Kennedyho-reporér z USA Karel Kyncl Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

21.augusta 1968-prvá správa o okupácii Československa

21.augusta 1968-prvá správa o okupácii Československa Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

21. augusta 1968 - obsadenie pražského rozhlasu odpor obyvateľov pred jeho budovou

21. augusta 1968 - obsadenie pražského rozhlasu odpor obyvateľov pred jeho budovou Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

21. august 1968, zhromaždenie ľudí pred Slovenským rozhlasom

21 augusta 1968-zhromaždenie ľudí pred Slovenským rozhlasom Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ilegálne vysielanie rozhlasu v auguste 1968

Ilegálne vysielanie v auguste 1968-mix krátkych zvukov z vysielania ilegálnych vysielačov Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Začiatok normalizácie po roku 1968

Začiatok normalizácie po roku 1968- ľudia prestávajú veriť vládou riadeným médiám Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Normalizácia v médiách, Gustav Husák rok 1971

Normalizácia v médiách-gustav husak-1971-za novotneho si mohli pisat-dnes to nedovolime Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Vznik stanice Hviezda

31. augusta-vznik stanice Hviezda namiesto stanice Československo I od januára 1971 prúdové vysielanie Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Začiatok vysielania staníc Devín a Vltava

4. septembra-začiatok vysielania staníc Devín a Vltava Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Začiatok nepretržitého 24 hodinového vysielania stanice Hviezda

1. januára-začiatok nepretržitého 24 hodinového vysielania stanice Hviezda Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Politické piesne v 70.rokoch

Politické piesne v 70.rokoch-Soudruhu sovětský vojáku mala taký vlezlý text že sa nevysielala Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Boli sme pri tom, 1976 sme majstrami Európy vo futbale

Boli sme pri tom-1976-sme majstrami Európy vo futbale Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Černobyľská katastrofa, 26.apríla 1986

Černobyľská katastrofa-26.apríla 1986-stále pod vedením Moskvy Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Nežná revolúcia, rozhlas v prvých dňoch informoval tendenčne

Nežná revolúcia-rozhlas v prvých dňoch informoval tendenčne Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Nežná revolúcia, prvá správa už 17.novembra v  Rádiu Elán o demonštrácii študentov 16.novembra v Bratislave

Nežná revolúcia-objav v archíve-prvá správa už 17.novembra na Rádiu Elán o demonštrácii študentov 16.novembra Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Nežná revolúcia - špeciálne vysielanie Verejnosti proti násiliu a Občianskeho fóra

Nežná revolúcia, špeciálne vysielanie Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Začiatok vysielania Rádiožurnálu

5. marca 1990 sa začína sa vysielať najpopulárnejšia spravodajská relácia bratislavského rozhlasu Rád Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Vo štvrtok 31.decembra 1992 zanikol Československý rozhlas . Jeho nástupcami sa stali Slovenský rozhlas a Český rozhlas.

31. 12. 1992 - zanikol Československý rozhlas Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači..... v spolupráci s archívom Českého rozhlasu.

Autor: Rádio Slovensko, Boris Koreň

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame