100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Prvé pokusy o rádiotelefonický prenos hlasu a hudby.

Prvé pokusy o rádiotelefonický prenos hlasu a hudby Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Prvé vysielanie Radiojournalu-Československého rozhlasu.

Prvé vysielanie Radiojournalu-Československého rozhlasu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Bojové podmienky v začiatkoch vysielania zo skautského stanu v pražských Kbelích.

Bojové podmienky v začiatkoch vysielania zo skautského stanu v pražských Kbelích Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ako znelo v začiatkoch vysielanie-rekonštrukcia hudby z platne cez mikrofón

Ako znelo v začiatkoch vysielanie-rekonštrukcia hudby z platne cez mikrofón Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Prvé rozhlasové koncesie-podmienky ich vydávania

Prvé rozhlasové koncesie-podmienky ich vydávania Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Poplatky za koncesie a za počúvanie rozhlasu

Poplatky za koncesie a za počúvanie rozhlasu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ako sa v počiatkoch počúval rozhlas-hromadné počúvanie verejné predstavenia

Ako sa v počiatkoch počúval rozhlas-hromadné počúvanie verejné predstavenia Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Prvá hlásateľka Emilie Tučková-Kočová

Prvá hlásateľka Emilie Tučková-Kočová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ako vznikol dodnes používaný názov rozhlas

Ako vznikol dodnes používaný názov rozhlas Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Ako začínal a ako sa rozširoval program vysielania rozhlasu

Ako začínal a ako sa rozširoval program vysielania rozhlasu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Vznik pobočiek Radiojournalu - Brno  Bratislava

Vznik pobočiek Radiojournalu - Brno Bratislava Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Začiatok vysielania rozhlasu z Košíc

Začiatok vysielania rozhlasu z Košíc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rozhlasové zvučky pobočiek Radiojournalu v 20. a 30. rokoch

Rozhlasové zvučky pobočiek Radiojournalu v 20. a 30. rokoch Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Čo vysielali pobočky Radiojournalu-centralizácia programu

Čo vysielali pobočky Radiojournalu-centralizácia programu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Začiatky rozhlasových žánrov-pokus o prvú rozhlasovú reportáž z boxerského zápasu.

Začiatky rozhlasových žánrov-pokus o prvú rozhlasovú reportáž z boxerského zápasu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Predstavy o rozhlase ako o médiu šíriacom vysokú kultúru a požiadavky poslucháčov.

Predstavy o rozhlase ako o médiu šíriacom vysokú kultúru a požiadavky poslucháčov Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Prednáška ako najvyužívanejší rozhlasový žáner v prvých desaťročiach vysielania

Prednáška ako najvyužívanejší rozhlasový žáner v prvých desaťročiach vysielania Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rozprávka pre deti v prvých rokoch Radiojournalu

Rozprávka pre deti v prvých rokoch Radiojournalu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Vysielanie pre deti a mládež-školský rozhlas

Vysielanie pre deti a mládež-školský rozhlas Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Začiatok špecializovaného vysielania-zemedelský rozhlas robotnícky rozhlas živnostenský rozhlas.

Začiatok špecializovaného vysielania-zemedelský rozhlas robotnícky rozhlas živnostenský rozhlas Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rozhlas pod vplyvom štátu-cenzúra vo vysielaní

Rozhlas pod vplyvom štátu-cenzúra vo vysielaní Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Začiatok vysielania časového signálu 1.apríla 1926.

Začiatok vysielania časového signálu 1.apríla 1926 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rozhlas ukazuje svoje možnosti-priame vysielanie

Rozhlas ukazuje svoje možnosti-priame vysielanie z VIII. všesokolského sletu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Hlásateľ Adolf Dobrovolný, prvá výrazná osobnosť rozhlasového vysielania

Prvá výrazná osobnosť rozhlasového vysielania-hlásateľ Adolf Dobrovolný Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Josef Laufer - najslávnejší športový reportér dvadsiatych a tridsiatych rokov

Josef Laufer - najslávnejší športový reportér dvadsiatych a tridsiatych rokov Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Julius Randýsek-ústredná osobnosť začiatkov rozhlasu v Bratislave

Julius Randýsek-ústredná osobnosť začiatkov rozhlasu v Bratislave Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Tridsiate roky-rozhlas sa stal najvýznamnejším a najvplyvnejším médiom-prudký nárast koncesionárov

Tridsiate roky-rozhlas sa stal najvýznamnejším a najvplyvnejším médiom-prudký nárast koncesionárov Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rádioprijímače prestali byť v 30. rokoch luxusom

Rádioprijímače prestali byť v 30. rokoch luxusom Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

10. výročie rozhlasu-Čím sa nám stal rozhlas

10. výročie rozhlasu-Čím sa nám stal rozhlas Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Technické podmienky vysielania-všetko išlo naživo

Technické podmienky vysielania-všetko išlo naživo Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Z rozhlasovej kuchyne-ako sa vyrábal pri živom vysielaní

Z rozhlasovej kuchyne-ako sa vyrábal pri živom vysielaní zvuk Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

5. júla 1927 sa začalo vysielanie „trhu práce“

5. júla 1927 sa začalo vysielanie „trhu práce“ s ponukou pracovných príležitostí Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Hra Požár opery spôsobila škandál a paniku

3. júna 1930-zvuková hra Požár opery-spôsobila škandál a paniku Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

1. mája 1932 sa začalo pravidelné vysielanie ranného telocviku

1. mája 1932 sa začalo pravidelné vysielanie ranného telocviku Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Vysielanie Radiojournalu do zahraničia

Vysielanie Radiojournalu do zahraničia-zvuk slovenskej hymny v nemčine Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Špeciálne vysielanie pre ženy

Radioujournal má už od polovice dvadsiatych rokov špeciálne vysielanie pre ženy Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V máji 1936 bola slávnostne otvorená nová vysielacia stanica v Banskej Bystrici.

V máji 1936 bola slávnostne otvorená nová vysielacia stanica v Banskej Bystrici Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Nebezpečenstvo nacizmu-príprava na vojnu

Nebezpečenstvo nacizmu-príprava na vojnu-vysielanie pre deti-protiletecká ochrana Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Nebezpečenstvo nacizmu-Hodža

Nebezpečenstvo nacizmu-Hodža-keď budeme musieť budeme sa brániť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rozhlas pred obdobím Mníchovskej konferencie

Rozhlas pred obdobím Mníchovskej konferencie-mobilizácia Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Zánik Československej republiky

Zánik Československej republiky, vznik dvoch národných rozhlasov Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Vysielanie Českého rozhlasu počas Protektorátu Čechy a Morava

Vysielanie Českého rozhlasu počas Protektorátu Čechy a Morava Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Slovenský rozhlas v období Slovenského štátu

Slovenský rozhlas v období Slovenského štátu-hlásna trúba režimu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Začiatok československého vysielania BBC

Začiatok československého vysielania BBC-8. septembra 1939-Jan Masaryk Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Leto 1939-V bratislavskom rozhlase sa zhotovujú prvé zvukové záznamy

Leto 1939-V bratislavskom rozhlase sa zhotovujú prvé zvukové záznamy Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Govorit Moskva-Jurij Levitan hovorí o porážke nacistov pri Stalingrade

Govorit Moskva-Jurij Levitan hovorí o porážke nacistov pri Stalingrade Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Slobodný slovenský vysielač v Banskej Bystrici

Slobodný slovenský vysielač v Banskej Bystrici Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pražské povstanie v máji 1945

Pražské povstanie v máji 1945-volanie o pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


17. júna 1945 začala znova pravidelne vysielať Bratislava

17. júna 1945 začala znova pravidelne vysielať Bratislava Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Povojnové poslanie Československého rozhlasu

Povojnové poslanie Československého rozhlasu-pomoc vracajúcim sa väzňom a zajatcom zjednocovanie rodín Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


.... v spolupráci s archívom Českého rozhlasu.

Autor: Rádio Slovensko

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame