Početnosť vlka u nás

Početnosť vlka u nás

Kvóta na lov Vlka dravého už počas tejto zimy, ktorú navrhol agrorezort, otvorila viacero otázok. Jednou z nich je reálny počet , z ktorého potom vznikla kvóta 60 kusov. Ako ju vypočítali a kto vlastne monitoruje počet vlkov sa Blažena Bóoczová spýtala zoológa Štátnej ochrany prírody Slavomíra Finďa.

Početnosť vlka u nás Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Blažena Bóoczová, Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame