Cena Rádia Slovensko na ITAPA 2017

Cena Rádia Slovensko na ITAPA 2017

Rozhodnite o tom, kto získa Cenu Rádia Slovensko!

Kongres ITAPA 2017 púta pozornosť aj tohto roku svojím programom a oceňovaním najinovatívnejších projektov v oblasti IT a digitalizácie spoločnosti.

O Cenu ITAPA 2017 súťažia digitalizačné projekty, ktoré sa zameriavajú na občana, uľahčujú mu život, či služby, ale aj projekty, ktoré s využitím IT podporujú rozvoj komunít, spoločnosti a prostredia v širšom zmysle.

Od roku 2014 je pravidelne vyhlasovaná aj poslucháčska súťaž Cena Rádia Slovensko na ITAPA, v rámci ktorej môžu poslucháči Rádia Slovensko určiť, ktorá z prihlásených služieb je podľa nich najužitočnejšia. Hlasovať je možné do polnoci 3. novembra 2017

1. Dobromat

Aplikácia ktorá spája svet internetového obchodu a dobročinnosti. Zákazník môže podporiť vybranú neziskovú organizáciu tým, že zo stránky Dobromatu navštívi internetový obchod. Bez toho aby zaplatil čo len o cent viac organizácia získa províziu z nákupu. Služba zaznamenala veľký záujem. Viac ako 300 slovenských a 550 zahraničných obchodov využilo ponúkanú možnosť poskytnúť províziu 2650 združeniam. Medzi združeniami sú napríklad Liga proti rakovine, Hodina deťom, Sloboda zvierat a mnohé ďalšie.

2. Mapový klient ZBGIS

Aplikácia Mapový klient ZBGIS ponúka možnosť zobrazenia katastrálnej mapy spolu s údajmi o vlastníckych vzťahoch s možnosťou ich zobrazenia v kombinácii s rôznymi mapovými podkladmi, ako sú napr. orientácie terénu voči svetovým stranám, sklon terénu – keď si ľudia potrebujú zistiť či sa pozemok nachádza na rovine alebo vo svahu a na ktorú svetovú stranu je orientovaný. V aplikácii sa nachádzajú aj údaje získané leteckým snímkovaním tzv. ortofotosnímky a údaje získané zo satelitov - satelitné snímky,  ďalej adresné body t.j. údaje o adresách z registra adries, ľudia tu nájdu aj digitálny model terénu, štandardizované geografické názvy a pre odbornú verejnosť sa v aplikácii nachádzajú údaje o referenčných geodetických bodoch. Tieto údaje sú integrované do jedného celku, čo umožňuje používateľom získať komplexnejšie informácie o konkrétnom území nielen z pohľadu aktuálnych vlastníckych vzťahov ale aj z hľadiska ich umiestnenia v krajine.

3. Otvorenalekaren.sk


Aplikácia otvorenalekaren.sk zistí, kde sa nachádzate a spoľahlivo Vás naviguje do najbližšej otvorenej lekárne, lekárskej služby prvej pomoci, alebo priamo do nemocnice. To je užitočná služba, najmä v neznámom prostredí, napríklad na dovolenke. Dokáže tiež vyhľadať toho správneho lekára. Stačí uviesť aj laický popis. V prípade ak má práve konkrétny lekár dovolenku, tak na to upozorní a ponúkne alternatívy. Zdrojovými údajmi pre projekt je Register zdravotníctva a humánnej farmácie e-VÚC a vďaka tomu môže samotná aplikácia úspešne distribuovať cenné informácie ľuďom v núdzi.

4. Digitálna fonotéka pre nevidiacich

Ďalšiu bariéru pre zrakovo znevýhodnených sa podarilo znížiť digitálnej fonotéke pre nevidiacich. Mnohí len s nostalgiou spomínali, ako pred desiatkami rokov počúvali svoje obľúbené pesničky, alebo obľúbených hercov. Klasické vyhľadanie konkrétnej stopy na správnej strane gramoplatne je však pre nevidiacich skoro nemožné, lebo platne nemajú popis v Braillovom písme. V dnešných časoch tiež nie je ľahké nájsť funkčný gramofón. Každý nevidiaci určite ocení aj veľkosť fonotéky, lebo 4660 gramoplatní nemá k dispozícii žiadny nevidiaci. Digitálna fonotéka je poskytovaná výlučne pre zdravotne znevýhodnených používateľov a je pre nich zdarma.

5. Prvá celonárodná sieť pre internet vecí na Slovensku Sigfox

Sieť umožní praktické použitie internetu vecí, teda digitalizáciu fyzického sveta. Až doposiaľ mali totiž rôzne zariadenia príliš veľa rôznorodých spôsobov konektivít a obmedzené možnosti napájania. Sieť Sigfox umožní zariadeniam komunikovať lacno, na veľkú vzdialenosť, bezdrôtovo, bezpečne a s minimálnou spotrebou energie. Existujú stovky možností aplikácie projektov na sieti Sigfox. Dopady je možné kvantifikovať napr. vyhodnocovaním dát z inteligentných meračov, parkovacích senzorov, inteligentných úľov, senzorov merania životných funkcií, meteorologických staníc, kvality životného prostredia a množstvo iných. Sieť umožní aj také projekty, ktoré zlepšia život ľudí, napríklad nasadením parkovacích senzorov na miesta pre ťažko zdravotne postihnutých, meranie kvality ovzdušia alebo lokalizáciu zranených turistov

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame