Čo prinesie 5G sieť

Čo prinesie 5G sieť

Pamätáte sa ešte na začiatky internetu? Za pripojením sme často chodievali do špecializovaných kaviarní, ak sme mali internet doma, bol drahý a naozaj pomalý. Dnes ho už vďaka telefónom máme všade so sebou, pripojíme sa prakticky kdekoľvek a aj rýchlosť neustále narastá. Čo nás ešte čaká?  Povie Dáša Omastová.

Čo prinesie 5G sieť

Autorka: Dáša Omastová; Ilustr. foto: Pixabay