Počítač ako botanik

Počítač ako botanik

Už ste počuli o počítači, ktorý vďaka strojovému učeniu a matematike dokáže zo satelitnej snímky rozoznať, aký les sa na nej nachádza? Špecializovaný softvér vyvíja tím vedcov Slovenskej technickej univerzity a Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied. Lenka Leláková oslovila vedúceho skupiny matematikov - profesora Karola Mikulu:

Počítač ako botanik Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Lenka Leláková; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame