Projekt Zelená škola

Projekt Zelená škola

Rozprávať sa so žiakmi o životnom prostredí je jedna vec, no zapojiť ich do riešenia prehreškov už môže byť výzvou. A práve na to sa zameral výchovno-vzdelávací projekt Zelená škola pre materské, základné, stredné i špeciálne školy. Zuzana Botiková nahrávala na gymnáziu v Dubnici nad Váhom.

102406101522;botikova_zelena skola Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Zuzana Botiková; FOTO: pixabay/congerdesign

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame