Nová diagnostika

Nová diagnostika

O revolučnú digitálnu technológiu, ktorá umožňuje prvýkrát na Slovensku online diagnostikovať žiakov s poruchami učenia, správania sa, nadaných žiakov či deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia, je podľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie záujem. Od septembra ju rodičia opäť môžu využívať. Na čo sa tento rok bude zameriavať, zisťovala Mária Galliková.

Nová diagnostika

Autorka: Mária Galliková foto: TASR