Potenciálny alebo potencionálny?

Potenciálny alebo potencionálny?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Potenciálny alebo potencionálny? Ktorý výraz je správny? pýta sa Lenka Uhorščáková z Vranova nad Topľou. Objasnenie k nej letí cez celé Slovensko od Sibyly Mislovičovej z Bratislavy.

Potenciálny alebo potencionálny?

Autor: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS