Idem pri kostol

Relácie

Idem pri kostol

29. 06. 2020 06:50

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...  

Keď ste z východu a život vás zaveje do nitrianskeho kraja, môže nastať jazykové problémy. Tak ako v prípade poslucháča Samuela Duplaka. Bežne sa tu stretáva so spojení „idem pri kostol". Niežeby nerozumel, len sa mu to nezdá spisovné. A rád by vedel, či to podobne vidí aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová.

Idem pri kostol

Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie
??:??