Zastúpenie „živnostníčok“ alebo „živnostníčiek“?

Relácie

Zastúpenie „živnostníčok“ alebo „živnostníčiek“?

30. 06. 2020 06:50

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Poslucháč Ľubomír Lisičan má problém - so živnostníčkami. Avšak iba gramatický: je správne uviesť zastúpenie „živnostníčok" alebo zastúpenie „živnostníčiek"? Manuál správneho skloňovania ponúka Sibyla Mislovičová.

Zastúpenie „živnostníčok“ alebo „živnostníčiek“?

 

Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie
??:??