K veci: 100 dní od inaugurácie prezidenta Trumpa

K veci: 100 dní od inaugurácie prezidenta Trumpa

Témy a hostia:

Téma:

1/ Metodika davu
Filip Vítek, analytik portálu Mocné dáta

2/ 100 dní od inaugurácie prezidenta Trumpa
Dušan Fišer, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

3/ Finančná gramotnosť detí
Ján Machaj, riaditeľ Edulabu

K veci

Moderátor: Jana Maťková; Ilustr. foto: TASR