K veci: Dôchodky

K veci: Dôchodky

Témy a hostia:

1/ Dôchodky
Ján Šebo - dôchodkový expert z univerzity Mateja Bela

2/ Situácia v  Katalánsku
Ľubica Zlochová - spolupracovníčka RTVS

3/ Ukrajinské národnostné školstvo
Katuška/ Marazis - z mimovládnej Rady východného partnerstva

4/  Film slovenského režiséra "Nesmrteľný les"
Erik Baláž - režisér filmu
Karol Kaliský - kameraman filmu

K veci

Moderátor: Jaroslav Barborák; Ilustr. foto: Pixabay