Naši a svetoví: Softvérový vývojár Martin Spano

Ľudia

Naši a svetoví: Softvérový vývojár  Martin Spano

07. 10. 2017 20:25

Mnohí využívame sociálne siete  predovšetkým na vzájomnú komunikáciu, na prezentáciu svojich názorov, na výmenu skúseností, aj na  získanie nových nielen kamarátskych, ale aj partnerských vzťahov. Martin Spano , rodák od Levíc, ktorý už osem rokov pracuje ako analytik – softvérový  vývojár vo Viedni,  dal sociálnej sieti ďalšiu  unikátnu prídanú hodnotu. Je autorom špeciálneho vyhľadávača, ktorý umožňuje  vyhľadať ľudí podľa určitých kritérií. O svojej ceste k IT – technológiám, aj o možnosti pôsobiť vo Viedni  porozprával Ľubici Hargašovej.

1. časť

Softvérový vývojár  -analytik  Martin Spano po ôsmich  rokoch pôsobenia v Rakúsku, hovorí nielen po nemecky a anglicky, ale aj po francúzsky a španielsky. Spolu s priateľkou, ktorá je z podobného odboru žijú neďaleko Viedne. Práca vo firme, ktorá ho zamestnáva ho zatiaľ baví, ale vie, že má na viac. Aj o tom za rozhovoril pri osobnom stretnutí s Ľubicou  Hargašovou.

2. časť

Špeciálny vyhľadávač Martina Spana, ktorý umožňuje  na sociálnej sieti  hľadať ľudí podľa  určitého množstva kritérií, už využívajú na pracovné účely ľudia v mnohých krajinách sveta. A nezabudnú sa  jeho autorovi za unikátny vyhľadávač aj poďakovať a to ho nesmierne motivuje pri ďalších nápadoch.


Autorka: Ľubica Hargašová; Foto: archív MS

Živé vysielanie
??:??