Splav rieky Hornád

Splav rieky Hornád

Galéria

Dnes budete s nami splavovať Hornád na kajaku. Pramení na východnom úpätí Kráľovej hole v nadmorskej výške 1 050 metrov. Preteká cez Národný park Slovenský raj, kde vytvorila nádherný kaňon, ktorý sa volá Prielom Hornádu. Tento úsek je možné splavovať len pri 70 centimetrovej hĺbke vody, čo býva len zriedkakedy. Vybrali sme si úsek z Veľkej lodiny do Trebejova. Skúsení inštruktori navigovali Ladislava Eliaša.

Splav rieky Hornád


Autor a foto: Ladislav Eliaš