Stupňovanie prídavného mena ideálny

Stupňovanie prídavného mena ideálny

Slovenčina na slovíčko...

Aký máte deň? Dobrý? Lepší? Alebo máte to šťastie, že ste prežili najideálnejší alebo najdokonalejší deň svojho života? Zaujímavé je, že spisovná slovenčina nám vlastne neumožňuje, aby sme takýto deň prežili. Na poslucháčsku otázku, či niečo môže byť najideálnejšie, odpovedá Sibyla Mislovičová.

Stupňovanie prídavného mena ideálny

Autorka: Ivana Ilgová Foto: RTVS