Koho si alebo čia si?

Koho si alebo čia si?

Slovenčina na slovíčko...

Poznáte pesničku Čia si, Anička, čia? Nemá tam byť koho si Anička, koho? Náš poslucháč Ján Ďurčík z Haliča by rád vedel, ako sa správne používajú niektoré zámená. Poradí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová:

Koho si alebo čia si? Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autor: Andrej Wallner Foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame