Príslovka častokrát

Príslovka častokrát

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Niektoré vaše podnety máme v jazykovej rubrike častokrát. Aj ten dnešný. Zopakujme si to teda so Sibylou Mislovičovou. 

Príslovka častokrát

Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS