S pozdravom

S pozdravom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.

V písomnom prejave sa často lúčime „S pozdravom“. Ak nasleduje naše meno, má byť pred ním čiarka? odpoveď na poslucháčsku otázku má Sybila Mislovičová.

S pozdravom Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame