Voda v ohrození

Voda v ohrození

Oceány a moria pokrývajú viac než 70 percent planéty. Dodávajú nám polovicu kyslíka a pohlcujú až tretinu oxidu uhličitého. Sú domovom miliónov živočíchov a zdrojom obživy takmer dvoch miliárd ľudí žijúcich na pobreží. Otázka znie: Bude aj o pár rokov naša planéta modrá alebo už len plastová? Príbeh na týždeň s Evou Pribylincovou o vode v ohrození sa práve začína.

Voda v ohrození 1

Znečistenie a úpravy koryta - to sú najväčšie problémy našich riek. Úpravy tokov boli najmä v minulom storočí realizované často na nevhodných miestach a nevhodným spôsobom. Aj preto je teraz u nás ohrozených až sedemdesiat percent druhov rýb, všetky druhy obojživelníkov, plazov a približne polovica hniezdiacich vtákov...pokračuje Eva Pribylincová.

Voda v ohrození 2

Ak hovoríme o problémoch vodných tokov u nás, treba spomenúť aj vplyv klimatickej zmeny. Obdobia sucha budú častejšie a intenzívnejšie, a to zvyšuje riziko nedostatku vody v našich riekach. Ohrozené sú Ipeľ, alebo Rimava, ale aj voda v menších tatranských potokoch. Pokračuje Eva Pribylincová.

Voda v ohrození 3

Do starostlivosti o prírodu a vodné toky sa môžeme zapojiť všetci, každý svojou troškou. Napríklad na začiatku októbra dobrovoľníci na strednom Slovensku, vyčistili 70 km turistických trás. Okolo prameňa Hrona našli tony odpadu. V rámci programu Živé chodníky zas pribudlo 15 nových, alebo obnovených studničiek. Viac o ďalších podobných aktivitách hovorí Eva Pribylincová.

Voda v ohrození 4

Koncom septembra sa ľudia po celom Slovensku pustili do čistenia vodných zdrojov. Každý z nás môže prispieť k lepšiemu životnému prostrediu, stačí chcieť. Náš príbeh s názvom "voda v ohrození" zakončíme pri "krásnej modrej" rieke. Slovo má Eva Pribylincová.

Voda v ohrození 5


Autorka: Eva Pribylincová; Foto: PIXABAY/ronymichaud