Tour de France 2022
Tour de France 2022

Básnik a búrlivák - Janko Kráľ

Básnik a búrlivák - Janko Kráľ

Najvýraznejší básnik a zo štúrovskej generácie aj najradikálnejší - prischol mu prívlastok Divný. Pod známe diela Zakliata Panna vo Váhu a Divný Janko, Kríž a čiapka, Zverbovaný a ďalšie sa podpísal jeden z predstaviteľov nášho literárneho romantizmu Janko Kráľ. Tento týždeň si s Lenkou Lelákovou pripomenieme 200 výročie jeho narodenia, jeho diela aj búrlivý život: 

Janko Kráľ - 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

S Lenkou Lelákovou si celý tento týždeň pripomíname 200 rokov od narodenia veľkého básnika, predstaviteľa slovenského romantizmu a tiež revolucionára Janka Kráľa. Takto ho vidí literárna vedkyňa Ľubica Schmarcová z Ústavu Slovenskej literatúry SAV:

Janko Kráľ - 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Búrlivák a veľký básnik - taký bol romantický hrdina Janko Kráľ... Tento týždeň si pripomíname jeho dvestoročnicu. Lenka Leláková v Liptovskom Mikuláši navštívila múzeum, ktoré nesie jeho meno.

Janko Kráľ - 3 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Romantický básnik Janko Kráľ zažil nielen veľký literárny úspech, ale aj veľké sklamanie a ťažký - takmer ročný žalár po účasti na revolúcii. Bol známy svojim radikalizmom a svojimi potulkami - nebál sa samoty v prírode, ani v národnom hnutí... Aj o tom dnes budeme hovoriť s Lenkou Lelákovou:

Janko Kráľ - 4 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Počas víkendu si pripomenieme jeho 200ročnicu. Nevedel sa dočkať revolúcie a nakoniec za účasť v nej zaplatil. Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej romantickej generácie Janko Kráľ prežil 10 mesiacov v ťažkom žalári. Lenka Leláková oslovila literárnu historičku Ľubicu Schmarcovú:

Janko Kráľ - 5 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Lenka Leláková; Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame