Tour de France 2022
Tour de France 2022

Ivanine deti / O zábave na prírodovede

Ivanine deti / O zábave na prírodovede

Ešte zhruba mesiac a je tu koniec školského roka. Mnohí už na to čakáme... Ešte, že sú hodiny, na ktorých si deti užijú aj zábavu. Ako napríklad prírodoveda.

102205230535; deti o zábave na prírodovede Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame