Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

100. výročie Spojenej školy internátnej v Levoči

100. výročie Spojenej školy internátnej v Levoči

Spojená škola internátna v Levoči má na slovenské pomery jedinečné postavenie. Už od roku 1922, čiže úctyhodných 100 rokov, vzdeláva ľudí so zrakovým hendikepom. A práve pri príležitosti okrúhleho jubilea venujeme tejto výnimočnej škole Príbeh na týždeň. Slovo má Lukáš Mano:

100. výročie Spojenej školy internátnej v Levoči - 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Desaťročia bola u nás Spojená škola internátna v Levoči jedinou vzdelávacou inštitúciou pre nevidiacich. Na svojich chovancov a neskôr žiakov mala vždy vysoké nároky. Ako povedala Lukášovi Manovi riaditeľka školy Šarlota Múdra - dôraz vždy kládli najmä na ich plnohodnotné zaradenie do bežného života:

100. výročie Spojenej školy internátnej v Levoči - 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Keď noví učitelia nastupujú do Spojenej internátnej školy pre nevidiacich v Levoči, veľakrát si myslia, že prichádzajú na tiché miesto. Že sa zrakovo hendikepované deti musia poriadne sústrediť na každý zvuk. Ako však zistil Lukáš Mano, podľa hluku na chodbách by ste túto školu nerozlíšili od ktorejkoľvek inej.

100. výročie Spojenej školy internátnej v Levoči - 3 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Hovoríme v nej o Škole pre nevidiacich v Levoči, ktorá si pripomína sté výročie svojho založenia. Za ten čas sa tu vystriedali tisícky žiakov a stovky učiteľov. Práve pedagógovia čelia výzve naučiť nielen predpísané školské osnovy, ale predovšetkým naučiť deti aj to, čo budú potrebovať v reálnom živote:

100. výročie Spojenej školy internátnej v Levoči Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Spojená škola internátna pre nevidiacich v Levoči má za sebou storočnú históriu. Budúcnosť známa nie je - v trende je inklúzia, niektoré deti so zrakovými poruchami sa učia na bežných školách. Úplne jasná je ale súčasnosť - v Levoči našiel Lukáš Mano školu plnú žiakov a učiteľov:

100. výročie Spojenej školy internátnej v Levoči - 5 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Autor: Lukáš Mano; Foto: Spojená škola internátna

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame