Vesmírny model hmoty

Vesmírny model hmoty

Vyzerá to tak, že v súčasnom modeli hmoty vo vesmíre niečo nesedí. Najmä keď ho porovnáme s novou mapou. Richard Dedek vie viac:

SPEKTRUM 02.02.2023 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Zatiaľ najpresnejšiu mapu hmoty vo vesmíre vytvorila skupina fyzikov z Chicagskej univerzity a Fermilabu, Národného laboratória amerického ministerstva energetiky. Zverejnili jedno z najdetailnejších meraní, aké bolo kedy uskutočnené. Ich mapa ukazuje ako je rozložená hmota v dnešnom vesmíre, ale aj to, že hmota sa nezhlukuje tak, ako predpokladal súčasný najlepší vesmírny model. Vedci si okrem iného myslia, že ak vytvoríme model, ktorý obsahuje všetky doteraz uznávané fyzikálne zákony, potom vezmeme údaje z počiatku vesmíru a podľa nich vytvoríme model toho súčasného, tak dostaneme trochu iné výsledky než to, čo dnes skutočne meriame. Na to je však potrebných oveľa viac meraní aj štúdií.

Svet prírody je fascinujúcejší o jeden objav - blanokrídly hmyz má o niečo bližšie k rastlinám ako k zvieratám. S týmto prekvapivým zistením prišli vedci z inštitútu CEITEC Masarykovej univerzity, keď skúmali telomerázovú ribonukloeovú kyselinu, čiže TR. U včiel a čmeliakov sa skôr podobá na telomerázovú RNA, ktorá sa vyskytuje v rastlinách a jednobunkových organizmoch, než na živočíšnu. Zaujímavé na tom je to, že TR hmyzu sú podobné ako TR rastlín, najmä keď vezmeme do úvahy, že hmyz slúži ako opeľovač, ktoré rastliny nevyhnutne potrebujú na reprodukciu.

Autorka: Barbara Štubňová; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame