Práva detí a ich starých rodičov

Práva detí a ich starých rodičov

Právna poradňa...

Dieťa má právo vyrastať nielen s rodičmi, ale aj s ďalšou svojou rodinou - čo ale v prípade, ak rodinné nezhody okrem partnerov zasiahnu aj vzťahy so starými rodičmi? Má stará mama či starý otec právo žiadať súd o úpravu styku s vnúčaťom, ak im v tom jeden z rodičov bráni? Presnejšie pravidlá v týchto vzťahoch prináša aj novela zákona o rodine. Lenka Dzobová oslovila advokáta Adama Puškára:

Práva detí a ich starých rodičov

Autorka: Lenka Dzobová foto: dassel