V rámci

V rámci

Slovenčina na slovíčko...

V rámci dnešnej rubriky o spisovnom jazyku sa pýtame jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej, či spojenie v rámci píšeme spolu, alebo oddelene.

V rámci

Autor: Roman Bomboš foto: RTVS