Školy pre všetkých

Školy pre všetkých

Táto popradská škola má jednoznačný cieľ - z detí chce formovať osobnosti. Nemali by sa báť vyjadriť a obhájiť svoj názor a o veciach premýšľať komplexne. Učitelia tu nekladú až taký dôraz na známky, deti sa riadia vlastnými pravidlami a okrem tradičných predmetov vytvárajú počas školského roka vlastný príbeh. Počúvajte Lukáša Mana a náš príbeh o inkluzívnom vzdelávaní. 

1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Inklúzia znie na prvé počutie trochu hrozivo, no toto cudzie slovo ukrýva v sebe dobrý a zrozumiteľný obsah. Ide o systém vzdelávania, ktorý rešpektuje každé dieťa a rozvíja jeho osobnosť. Ponúkame aj konkrétny  príklad - v Spojenej základnej škole na Letnej ulici v Poprade nahrával Lukáš Mano.

2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Základná škola na Dubovej ulici v Bratislave je štátna a nemá výhodu pohodlného rozpočtu. Napriek tomu je otvorená všetkým deťom - i tým s poruchami učenia či správania, sú tam tiež autisti a dokonca aj deti diagnostikované ako nadané. No aj „bežní“ žiaci potrebujú podporu - napríklad pri rozvode rodičov. Učitelia sa preto snažia priblížiť ku každému, bez ohľadu na diagnostické nálepky. Ako sa presvedčila Pavla Lényiová, keď treba, neváhajú si k žiakom sadnúť aj na zem.

3. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Individuálny prístup ku každému žiakovi nie je na našich základných školách samozrejmosťou. Chýbajú totiž peniaze na špeciálnych pedagógov, psychológov a asistentov. Niektorí odhodlaní riaditelia a učitelia však dokážu zmeny robiť už dnes. Napríklad Eva Dubeňová robila zástupkyňu na škole pre nadané deti. Bola ale presvedčená, že každé dieťa má potenciál, len mu ho treba pomôcť rozviť. A tak začala šéfovať bežnej škole v Bratislave, ktorú navštívila Pavla Lényiová

4. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Je prváčik zrelý na internát? S takýmto scenárom bojujú mnohé rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím. Bolo to tak aj v prípade nepočujúceho Kevina zo Smoleníc. Hrozilo, že pôjde do špeciálnej školy pre nepočujúcich v Bratislave a tým pádom aj na internát. Našťastie, škola v jeho dedine má skúsenosti so začleňovaním žiakov s postihnutím či poruchami učenia a trúfli si aj na nepočujúceho chlapca. Pavla Lényiová si ku Kevinovi jeho spolužiakovi Vlastíkovi prisadla na matematike.

5. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Inklúzia niečo stojí – napríklad platy špeciálnych pedagógov či psychológov. Peniaze ale školám chýbajú.

Autor: Lukáš Mano a Pavla Lényiová; Foto: Terézia Drdulová

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame