Turkovia

Turkovia

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Mohli by Turkovia voliť? V televíznych správach odznela takáto formulácia, ktorú zaregistroval poslucháč Ivan. A zdá sa, že „Turkovia“ by voliť nemohli. Stručné vysvetlenie má Sibyla Mislovičová.

Turkovia Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autor: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame