Treba urobiť

Treba urobiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Život je ťažký, všeličo je treba vydržať... Ak si aj vy občas takto povzdychnete, vedzte, že po gramatickej stránke to nie je správny povzdych. Sibyla Mislovičová sa venuje podnetu poslucháčky Heleny

Treba urobiť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame