Alergia na lieky alebo lieková alergia?

Alergia na lieky alebo lieková alergia?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Poslucháč Tibor Šagát je dlhoročný lekár, takže aj jeho otázka na Sibylu Mislovičovú je z tejto oblasti: poznáme alergiu na lieku alebo liekovú alergiu?  Naša jazykovedkyňa ponúka tento správny recept.

Alergia na lieky alebo lieková alergia? Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame