Želám Ti

Želám Ti

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

So Sibylou Mislovičovou sme už hovorili o písaní veľkého „T, ak v korešpondencii napíšeme napríklad „želám Ti...“ Ale čo pri viacerých osobách? Platí, že veľké V píšeme len pri vykaní a malé v je v poriadku, ak oslovujeme skupinu ľudí?   

Želám Ti Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame