Oslovenie a čiarky

Oslovenie a čiarky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Oslovenie oddeľujeme čiarkami. To je pravidlo ktoré platí v písomnom prejave. Poslucháč pán Tirpák má však s osloveniami a čiarkami trochu zmätok: „dobrý deň, pán riaditeľ“ čiarku máme a v spojení „Vážený pán Jozef Mrkvička“ nemáme. je to síce trošku zdĺhavé na vysvetlenie, ale Sibyla Mislovičová sa do toho pustila. 

Oslovenie a čiarky Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame