Nakoľko

Nakoľko

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Je slovo „nakoľko“ spisovné? Chce vedieť poslucháč Marcel. Sibyla Mislovičová  sa s nejasnosťami okolo tohto výrazu stretáva pomerne často, tak sa na to pozrime podrobnejšie.

Nakoľko Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autor: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame