Je dieťa do 6 rokov vrátane 6 rokov?

Je dieťa do 6 rokov vrátane 6 rokov?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Náš poslucháč Marian už zrejme rieši dovolenku, pretože má zmätok s vekom. Nie svojim. „Dieťa do šesť rokov zadarmo, dieťa od 6 do 12 platí polovičnú cenu“. Je dieťa do 6 rokov vrátane 6 rokov, či ako tomu rozumieť? Rébus lúštime so Sibylou Mislovičovou.

Je dieťa do 6 rokov vrátane 6 rokov? Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame