Poruke

Poruke

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Spolu či oddelene? Poslucháčska otázka sa týka písania spojenia mať niečo „poruke“. Správne odpoveď má poruke Sibyla Mislovičová.

Poruke Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame