Dotaz a dotazník

Dotaz a dotazník

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Poslucháč Miro sa trochu povŕtal medzi bohemizmami a uvedomil si tu jednu nezrovnalosť: „dotaz“ je bohemizmus. Tak prečo máme v slovenčine „dotazník“? Prečo nie napríklad „otázkovník“? Sibyla Mislovičová sa na tom celkom pobavila.

Dotaz a dotazník Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame